Sunday, 15 April 2012

Carta Alir Standard Guru Malaysia

Klik pada pautan ini untuk melihat carta alir Standard Guru Malaysia:

INSTRUMEN STANDARD GURU MALAYSIA

sgm_instrumen.xls: http://www.divshare.com/download/17409316-eed

TEMPLAT LAPORAN TAHAP KOMPETENSI PELAJAR


LAPORAN TAHAP KOMPETENSI PELAJAR BERDASARKAN SGM
TAHUN   __________
KUMPULAN    ___________________                AMBILAN    ______________________    
NAMA TUTOR:   _________________________ 

A.              
STANDARD
GAGASAN
PERATUS  PELAJAR
MIN
≤2.5
Lemah
MIN
2.51- 3.00
Kurang Baik
MIN
3.01-3.50
Baik
MIN
 ≥3.51
Cemerlang
S1
AMALAN NILAI PROFESIONALISME




S1.1
Domain Diri




S1.2
Domain Profesion




S1.3
Domain Sosial




S2
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN




S2.1
Falsafah dan matlamat pendidikan




S2.2
Falsafah dan matlamat kurikulum




S2.3
Kandungan matapelajaran yang diajar




S2.4
Ilmu Pendidikan




S2.5
Pengintegrasian TMK




S2.6
Pelbagai strategi




S2.7
Kaedah pentaksiran dan penilaian




S2.8
Mengembang potensi individu




S3
KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN




S3.1
Menyediakan perancangan




S3.2
Melaksanakan pengajaran & pembelajaran




S3.3
Memantau, mentaksir dan menilai




S3.4
Mengurus bilik darjah










B.
STANDARD
GAGASAN
MIN KESELURUHAN
TAHAP
S1
AMALAN NILAI PROFESIONALISME


S1.1
Domain Diri


S1.2
Domain Profesion


S1.3
Domain Sosial


S2
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN


S2.1
Falsafah dan matlamat pendidikan


S2.2
Falsafah dan matlamat kurikulum


S2.3
Kandungan matapelajaran yang diajar


S2.4
Ilmu Pendidikan


S2.5
Pengintegrasian TMK


S2.6
Pelbagai strategi


S2.7
Kaedah pentaksiran dan penilaian


S2.8
Mengembang potensi individu


S3
KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


S3.1
Menyediakan perancangan


S3.2
Melaksanakan pengajaran & pembelajaran


S3.3
Memantau, mentaksir dan menilai


S3.4
Mengurus bilik darjah




DISEDIAKAN OLEH                                                                                           TARIKH:  
_____________________________
(NAMA TUTOR :                                    )


Tuesday, 3 April 2012

BIDANG TUGAS JK STANDARD GURU MALAYSIA
  • Bertanggungjawab memelihara jaminan Kualiti Standard Guru Malaysia
  • Mempertingkatkan amalan kualiti berdasarkan Standard Guru Malaysia
  • Menggubal mekanisme kawalan, menentukan peraturan dan menggariskan peranan untuk panduan kakitangan.
  • Menjamin produk yang dihasilkan menepati piawai Standard Guru Malaysia.
  • Menyediakan laporan tahunan.
JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI - STANDARD GURU MALAYSIA 2012
Pengerusi - Pengarah
Timbalan Pengerusi I - Timbalan Pengarah
Timbalan Pengerusi II - Puan Hajah Zakiah Mor merangkap Pengurus SGM
Setiausaha - Puan Suriaty Md Arof
Penolong s/u - Dr Zainal Abidin b Haji Hamid
AJK
Dr Tan Soon Yin
Puan Ching Sock Lee
Puan Hajah Siti Sharipah binti |Mohamed
Puan Lee Lea Poo
Puan Hajah Aisah Bee bt Mohd Hanif
En Mohamad Bin Chat
En Azizan b Salleh
Tuan Haji Aminuddin b Abd Yazid
En Mohd Zamri b Mohd Akhir
En Rosdaud b Ayub
En Kuppusamy a/l Krishnan